+420 737 219 202 / +420 511 119 983

Poradenství

Call centrum

Akce, marketing
a účetnictví

Personalistika

Unikátních výsledků naši klienti dosahují proto, že každou zakázku řídíme jako projekt, do kterého zapojujeme jen ty odborníky, kteří odborně a praxí odpovídají obsahu projektu. Obecně lze říci, že zvyšujeme výkonnost našich klientů pomocí několika cest. Jsou to jak kolektivní, tak i individuální formy rozvoje: tréninky, školení, workshopy, koučinky a mentoringy.  

Umíme řešit čtyři základní příčiny nízké obchodní aktivity :

Nedostatek znalostí Nedostatek dovedností Nedostatek aktivity Nedostatek obchodních kapacit

Díky zvyšování kompetentnosti organizace, stavbě týmů a obsazení obchodních pozic, aktivního obchodu ve prospěch klienta naši klienti získávají zvýšenou kvalitu lidského kapitálu, rozšíření obchodní sítě a větší množství obchodních případů. Individuální řešení potřeb klienta může být založeno na produktech naší projektové skupiny konzultantů, kterou tvoříme se společností ab connectia.

Jde o tyto produkty:

NOVÁČEK
OBCHODNÍK
MANAŽER
KAM
Stabilizace nováčků prostřednictvím zvýšení příjmů z obchodní činnosti. Nováček si osvojí systém práce a pravidelnost důležitých aktivit. Nováček sestavuje vlastní podnikatelský plán a je s ním prováděna pravidelná kontrola odchylek.
Restart činnosti stávajících obchodníků prostřednictvím zvýšení příjmů z obchodní činnosti. Obchodník si zažije nový systém práce podpořený pravidelností důležitých aktivit. Sestavuje vlastní podnikatelský plán a je s ním prováděna pravidelná kontrola odchylek.
Manažer si osvojí systém práce při náboru, výběru a adaptaci obchodníků. Tento systém je podpořen sestavením vlastního business plánu, který umožní manažerovi si zažít pravidelnost důležitých aktivit. Je s ním prováděna pravidelná kontrola odchylek. Cílené náborové aktivity vedou k vyšší kvalitě nováčků na vstupu a snížení jejich následné fluktuace. Udržení výkonnosti a zvýšení vazby mezi významnými obchodníky/manažery a obchodní společností (zadavatelem). Vedení vyjednávání různými formami /individuální, kolektivní/ s významnými klienty nebo s úspěšnými obchodníky konkurence oslovenými ke spolupráci. Techniky budou zaměřeny na ovlivňování a uzavírání, dále odolnost proti manipulaci.
Telefon
Vyjednávání
Podnikatelský plán obchodníka
Podnikatelský plán manažera
Účastník získá teoretický rámec telefonování s praktickým nácvikem situací. V průběhu tréninku je aplikována jeho osobní obchodní praxe. Jedná se tedy o trénink, kde si každý účastník sestaví vlastní taktiku telefonování tak, aby byla efektivní a přitom individualizovaná. Součástí tréninku je i faktické domluvení obchodních schůzek s neklienty nebo klienty účastníků. Účastník získá teoretický rámec vyjednávání na obchodní schůzce, na kterém je v průběhu tréninku aplikována jeho osobní obchodní praxe. Součástí tréninku je simulace konkrétních praktických příkladů z obchodní praxe účastníků . Bude použita metoda, která je jednoduchou osnovou vyjednávání pro běžné obchodní situace. Účastník je proveden klíčovými milníky obchodní činnosti, od určení očekávaných příjmů, až po konkrétní aktivity, které vedou k jeho dosažení. Intuitivní  jednání obchodníka je nahrazeno plánováním a podpořeno uvědoměním si nutnosti pravidelnosti důležitých činností. Obchodník sestaví strategii obchodování. Zůstává mu koncept, který může sloužit jako nástroj pro řízení ze strany manažera. Účastník je proveden klíčovými milníky řídící a náborové činnosti, od určení očekávaných příjmů, až po konkrétní aktivity, které vedou k jeho dosažení prostřednictvím řízeného týmu. Intuitivní  jednání manažera je nahrazeno plánováním a podpořeno uvědoměním si nutnosti pravidelnosti důležitých činností. Manažer sestaví strategii řízení a náboru. Zůstává mu koncept, který může sloužit jako nástroj pro řízení jeho týmu.

 
Pojištění Poradenství Cestování O nás
Financování bydlení a uvěry Call Centrum ● Rezervace hotelů a letenek Kanceláře
Investice a spoření Akce, marketing a účetnictví Napsali o nás Kontakt
Penze Personalistika Údaje o firmě Webmail

 

© 2014 www.kyklop.cz, Web a grafický design DeMontfort Ltd. , za obsah zodpovídá MUSIL a partneři, s.r.o.